Kasulik info

Eestis võib tulirelvaga jahti pidada alates 18 eluaastast.

Välisriigi kodanik peab omama oma maa jahitunnistust ja relvakandmisluba. Jahirelva Eestisse toomisel EU liikmesriigist on vajalik Euroopa Liidu Tulirelvapass. Välisriigi kodanikele vormistame nõuetekohased Eesti jahidokumendid jahimehe asukohamaa jahitunnistuse (ja laskekatsetunnistuse) alusel.