Jahimaa

  • Mäetaguse jahipiirkond asub Ida-Viru maakonna keskkosas. Jahipiirkonna pindala on 9600 ha, millest jahimaad moodustavad 8493 ha. Ulatus põhjast lõunasse u 21 km ja idast läände u 14 km. Jahimaa asub Mäetaguse ja Iisaku valla haldusterritooriumil ning valdava osa moodustab RMK hallatav metsamaa. Üldterritooriumist hõlmavad metsaga metsamaa (puistud) 5097 ha ehk 57 %. Puistutest on enim männikuid 30%, lehtpuupuistuid 45%, kuusikuid 23% ja haavikuid 1%.
  • Elupaigad sobivad enim põdrale ja metsseale põldude väikese osakaalu tõttu vähem metskitsele. Mäetaguse jahipiirkonnas on suur karu ja ilvese populatsioon ning samuti elutsevad siin hundid.
  • Jahimaale jääb ka Selisoo maastikukaitseala, osa Ranna-Pungerja jõest ning Milloja oja, mis rikastavad piirkonna faunat nii lindude (erinevad haned, pardid, kanalised) kui ka poolveeliste ulukitega nagu kobras ja mink.
    Piirkonnas kütitakse hooajal ca 15 põtra, 30 metssiga, 1 karu, 1 hunt, 1 ilves, 30 kobrast, 30 kährikut, 10 rebast, lisaks linnud ja teised väikeulukid.
kaart_done.cdr

Venator MTÜ jahimaad Mäetaguse ja Iisaku vallas